NYFER doet toegepast wetenschappelijk onderzoek op het snijvlak van economie en beleid.

Belangrijke onderzoeksterreinen zijn: arbeidsmarkt, sociale zekerheid, gezondheidszorg, onderwijs, kenniseconomie, innovatie, stedelijke vernieuwing en ruimtelijke ontwikkeling, marktordening, regulering en mededinging en financiële economie.

Het onderzoek is multidisciplinair en combineert economische met historische en bestuurlijke inzichten. Veel onderzoek plaatst nationale economische ontwikkelingen in een breder, internationaal perspectief.

NYFER besteedt bijzondere aandacht aan een heldere, prikkelende presentatie.

 

adres e-mail