De klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande stijging van de zeespiegel stellen ons land voor grote uitdagingen. Het gaat hier niet alleen om ruimtelijke ingrepen om de waterveiligheid en (zoet)watervoorziening te waarborgen, maar ook om economische, maatschappelijke en bestuurlijke uitdagingen. Ter ondersteuning van de Deltacommissie heeft NYFER adviezen uitgebracht over vraagstukken op bestuurlijk, financieel en juridisch gebied. PDF
adres e-mail