Gezondheid & Zorg
De behoeften van patiënten en cliënten moeten centraal staan in de gezondheidszorg. Hoe kunnen de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg op korte en lange termijn worden gewaarborgd? Waar ligt de grens tussen publieke en private verantwoordelijkheden? Hoe kan de financiering daarbij aansluiten?

Enkele thema's:

Soort onderzoek:

Opdrachtgevers:

Recente rapporten:

terug

adres e-mail