Kloosters zijn een beeldbepalend element van het Brabantse land en de Brabantse cultuur. Door secularisering en vergrijzing worden de kloostergemeenschappen steeds kleiner en ouder. Binnen een beperkt aantal jaren zullen veel van deze kloosters leegkomen. Zonder nadere maatregelen is het risico groot dat dit historisch, cultureel en religieus erfgoed door gedwongen verkoop of sloop verloren gaat. Voor ontwikkelmaatschappij Agro & Co heeft NYFER onderzocht welke nieuwe, economisch kansrijke bestemmingen voor de kloosters mogelijk zijn, met behoud van hun oorspronkelijke identiteit. PDF

adres e-mail