Nederland wil tot de internationale top van  kenniseconomieën behoren. Een hoogwaardige industrie is daarvoor essentieel. Nederland moet voldoende aantrekkelijk blijven als vestigingsplaats van hoogwaardige maakindustrie. Lees meer

adres e-mail