Veel gemeenten worstelen met de spanning tussen het minima- en activeringsbeleid. Financiële steun voor kwetsbare burgers is nodig om te voorkomen dat mensen onder het bestaansminimum zakken, maar als de financiële ondersteuning mensen passief en afhankelijk maakt waardoor zij langer in de uitkeringssituatie verblijven, schiet het beleid zijn doel voorbij. Lees meer

adres e-mail