Gezondheid & Zorg
De behoeften van patiënten en cliënten moeten centraal staan in de gezondheidszorg. Hoe kunnen de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg op korte en lange termijn worden gewaarborgd? Waar ligt de grens tussen publieke en private verantwoordelijkheden? Hoe kan de financiering daarbij aansluiten? lees meer

Stad & Land
Wat maakt een stad aantrekkelijk om er te wonen en te werken? Goed onderwijs, goede voorzieningen, bereikbaarheid, veiligheid, een aantrekkelijke woonomgeving, een gevarieerd cultureel aanbod – allemaal aspecten die de economische potenties bepalen. Tegelijkertijd moeten praktische oplossingen worden ontwikkeld voor de problemen van werkloosheid, armoede, integratie, huisvesting, zorg en maatschappelijke participatie. lees meer

Werk & Inkomen
Nederland telt ruim 500.000 huishoudens met een laag inkomen. De financiële problemen zijn vaak het topje van de ijsberg. Een groep mensen dreigt over de rand van de welvaartsstaat te vallen. Hoe kan worden bereikt dat zoveel mogelijk mensen financieel op eigen benen staan en actief participeren in de samenleving? lees meer

Innovatie & Groei
Het lukt maar weinig bedrijven en organisaties om continue te innoveren. Ook al is dat nodig om op langere termijn te groeien en bloeien. Dikwijls ligt de nadruk op technologische vernieuwing, terwijl het ook om sociale innovatie gaat. Ook in publieke sectoren als zorg, onderwijs, infrastructuur en openbaar bestuur blijven vernieuwingen vaak steken in goede bedoelingen. lees meer

….. meer economie

De benadering van NYFER, waarbij economische analyses worden gecombineerd met politiek-bestuurlijke inzichten, blijkt ook vruchtbaar op andere terreinen.
lees meeradres e-mail