2004

Van patiënt tot partner
In plaats van afhankelijke zorgvrager moet de patiënt partner worden in het zorgproces. Dat levert betere gezondheidsresultaten op en bespaart miljarden op de zorgkosten. Dit concludeert NYFER in het onderzoek “Van patiënt tot partner”. NYFER vindt dat verzekeraars, ziekenhuizen, artsen en andere zorgaanbieders meer werk moeten maken van ‘patient empowerment’ – het toerusten van patiënten om de regie over hun gezondheid meer in eigen hand te nemen. Daardoor neemt – vooral voor chronische patiënten – het aantal gezonde levensjaren toe en kan de explosieve stijging van de zorgkosten worden afgeremd. pdf

Gezondheidszorg en welvaart
Het stimuleren van collectieve contracten tussen werkgevers en verzekeraars kan het nieuwe zorgstelsel zo’n 2,5 miljard euro besparen. Dat is 10% van de totale kosten van de basisverzekering. Dit kan een verzekerde op termijn zo’n 170 euro per gezin schelen als straks iedereen in het nieuwe zorgstelsel een nominale premie voor de basisverzekering van circa 1000 euro betaalt. Daarnaast besparen werkgevers zo’n 1,25 miljard euro. Dit blijkt uit onderzoek van Nyfer naar de effecten van het nieuwe ziektekostenstelsel, in opdracht van het Verbond van Verzekeraars. pdf

Sneller betalen - dat loont!
Meer dan de helft van de rekeningen die bedrijven elkaar sturen, wordt te laat betaald. Daarmee loopt de Nederlandse economie jaarlijks meer dan een miljard euro inkomsten en 25.000 banen mis. Dat blijkt uit onderzoek van NYFER-rapport voor de Kamer van Koophandel Rotterdam. Te laat betalen schaadt de Nederlandse economie op drie manieren. Het leidt er allereerst toe dat (vooral kleine) bedrijven in liquiditeitsproblemen komen en failliet gaan of zichzelf opheffen. Het betekent in de tweede plaats dat bedrijven meer kapitaal nodig hebben om hun activiteiten te financieren. Een deel van de bedrijven die dit niet uit eigen middelen kunnen financieren, loopt daardoor eerder tegen kredietlimieten op en kan niet groeien. Ten slotte leidt het er toe dat bedrijven meer tijd en geld in hun debiteurenbeheer moeten steken dan bij een goede betalingsdiscipline nodig zou zijn. pdf

Werkend en toch arm....
De stap van een uitkering naar werk betekent niet altijd een ontsnapping uit de armoede. Vooral sinds het midden van de jaren negentig is het aantal werkende arme huishoudens voortdurend gestegen. Onder de werkende armen zijn relatief veel zelfstandigen. Daarnaast zijn gescheiden vrouwen, eenoudergezinnen en eerste-generatie immigranten oververtegenwoordigd. Werkende armen komen in alle sectoren en in alle soorten laagbetaalde banen voor. Dit blijkt uit onderzoek van NYFER voor het Ministerie van SZW. pdf

De maatschappelijke baten van een veilige stad
De veiligheid in een gemeente is van invloed op de waarde van woningen in die gemeente, zo blijkt uit onderzoek van NYFER en de stichting Atlas voor Gemeenten. Eén extra geweldsmisdrijf per 1000 inwoners doet de waarde van een gemiddelde woning in een stad met zo’n € 1100 dalen. Mensen houden in hun keuze waar zij willen wonen, rekening met tal van aspecten van de woonplaats. Ziet de stad er mooi uit (historische binnenstad), is zij goed bereikbaar, biedt zij veel voorzieningen en zijn er veel banen in de buurt, dan willen veel mensen daar graag wonen. Dit vertaalt zich in de prijs van woningen in die stad. Ook veiligheid blijkt in die afweging een rol te spelen. Vooral geweldsmisdrijven maken een stad minder aantrekkelijk en drukken de huizenprijzen in die stad. pdf

Publicaties 2009
Publicaties 2008
Publicaties 2007
Publicaties 2006
Publicaties 2005 

adres e-mail