2007

Almere Kennisstad
In opdracht van de Rekenkamercommissie van Almere heeft NYFER geëvalueerd of het economische beleid gericht op het ontwikkelen van Almere als kennisstad, zinvol en effectief is geweest. pdf

Projecten in publiek-private samenwerking
De gemeente Almere heeft een groot projecten geëntameerd die tot doel hadden om de ontwikkeling van Almere tot kennis- en ict-stad vorm te geven. NYFER heeft een vijftal van deze projecten beoordeeld op efficiency en effectiviteit. pdf

Innovatiescan
Voor Van Lanschot bankiers heeft NYFER een vooronderzoek gedaan naar het ontwikkelen van een instrument, waarmee de innovativiteit van bedrijven kan worden getoetst. pdf

Waarom werkt de WLF niet?
De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), die de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verstrekt, heeft in 2005 de Woonlastenfaciliteit (WLF) geïntroduceerd als instrument om schade als gevolg van gedwongen verkoop zoveel mogelijk te voorkomen. De WLF geeft huishoudens met betalingsproblemen meer tijd om een oplossing voor de financiële problemen te vinden. Daarmee kan wellicht worden voorkomen dat de woning moet worden verkocht. Hoewel de WLF een waardevolle aanvulling lijkt op het bestaande instrumentarium van de NHG, wordt er nauwelijks gebruik van gemaakt. NYFER heeft onderzocht waarom de WLF niet werkt. pdf

Publicaties 2009
Publicaties 2008
Publicaties 2006
Publicaties 2005
Publicaties 2004

 

adres e-mail